Bài social media là gì sẽgồm 2 thành phần, “social” (xã hội) và “media” (truyền thông). “Media” là những công cụ được dùng để giao tiếp mà cụ thể ở đây là mạng Internet. Những phương tiện truyền thông trước khi có sự xuất hiện của mạng Internet là TV, radio và báo giấy. Trong khi đó,[…]

Bài social media là gì sẽgồm 2 thành phần, “social” (xã hội) và “media” (truyền thông). “Media” là những công cụ được dùng để giao tiếp mà cụ thể ở đây là mạng Internet. Những phương tiện truyền thông trước khi có sự xuất hiện của mạng Internet là TV, radio và báo giấy. Trong khi đó, chữ “social” cũng nói lên khía cạnh kết nối và tương tác giữa mọi người bằng việc chia sẻ và tiếp nhận thông tin từ nhiều phía. Tóm lại, social media là gì? Khái niệm nàyđược định nghĩa bao gồm các nền tảng (platforms) như các trang chia sẻ thông tin, blog, mạng xã hội,… mà người dùng sử dụng để tạo dựng, chia sẻ, thu nhận và bàn luận về tất cả các nội dung thông qua Internet.

Như đã nhắc đến từ trước, có rất nhiều người sử dụng cụm từ “social media” và social networking (mạng xã hội) một cách tùy tiện và có xu hướng gộp chung chúng làm một. Mặc dù sự khác biệt giữa chúng là khó để xác định nhưng bạn cần nhớ chúng không phải là một. Thực tế mạng xã hội chỉ là một phần nhỏ trong social media marketing. Dễ dàng nhất để hiểu sự khác biệt giữa media và networking

Khả năng chia sẻ hình ảnh, quan điểm cá nhân, cập nhật tình hình đời sống,… trong thời gian thực đã thay đổi cách mà mọi người trong xã hội giao tiếp cũng như thay đổi cách mà các mà ngành kinh doanh hoạt động. Social media là gì đối với các nhà bán lẻ? Các nhà bán lẻ dùng các mạng xã hội như một phần không thể thiếu trong kế hoạch marketing của họ sẽ dễ dàng thấy được các kết quả rõ rệt hơn những người không sử dụng chúng.